tri-tue-nhan-tao-trong-cuoc-cach-mang-dao-tao

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong việc dạy học. Cách đây 20 năm, chúng ta không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chỉ cần ngồi ở nhà, bật điện thoại là đã có thể học tập, làm việc từ xa. Nhưng giờ điều đó hoàn toàn có thể.

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong việc dạy học. Cách đây 20 năm, chúng ta không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chỉ cần ngồi ở nhà, bật điện thoại là đã có thể học tập, làm việc từ xa. Nhưng giờ điều đó hoàn toàn có thể.

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong việc dạy học. Cách đây 20 năm, chúng ta không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chỉ cần ngồi ở nhà, bật điện thoại là đã có thể học tập, làm việc từ xa. Nhưng giờ điều đó hoàn toàn có thể.

Both comments and trackbacks are currently closed.