nganh-tri-tue-nhan-tao-dai-hoc-duy-tan

Đại học Duy Tân luôn đứng đầu miền Trung ở những cuộc thi về tin học. Trường có hợp tác chuyển nhượng nhiều chương trình Công nghệ Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon - trường mạnh nhất của Mỹ về Công nghệ Thông tin. Duy Tân là đơn vị duy nhất ở Đà Nẵng đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo.

Đại học Duy Tân luôn đứng đầu miền Trung ở những cuộc thi về tin học. Trường có hợp tác chuyển nhượng nhiều chương trình Công nghệ Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon – trường mạnh nhất của Mỹ về Công nghệ Thông tin. Duy Tân là đơn vị duy nhất ở Đà Nẵng đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo.

Đại học Duy Tân luôn đứng đầu miền Trung ở những cuộc thi về tin học. Trường có hợp tác chuyển nhượng nhiều chương trình Công nghệ Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon – trường mạnh nhất của Mỹ về Công nghệ Thông tin. Duy Tân là đơn vị duy nhất ở Đà Nẵng đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo.

Both comments and trackbacks are currently closed.