nganh-tri-tue-nhan-tao-co-tu-bao-gio

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science).Vậy ngành Trí tuệ Nhân tạo có từ bao giờ?

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science).Vậy ngành Trí tuệ Nhân tạo có từ bao giờ?

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science).Vậy ngành Trí tuệ Nhân tạo có từ bao giờ?

Both comments and trackbacks are currently closed.