Deep learning là gì?

Bài viết này nhằm giúp sinh viên hiểu về khái niệm Deep learning là gì (học sâu) bằng cách lắng nghe, thu thập ý kiến ​​từ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này.

Deep learning là gì?

Khái niệm này được lấy cảm hứng từ chức năng giống với các tế bào não của con người gọi là tế bào thần kinh. Deep Learning là một tập hợp con của Machine Learning sử dụng mạng thần kinh nhân tạo để phân tích dữ liệu về nhiều chi tiết khác nhau bằng các thuật toán mô phỏng theo hệ thần kinh của con người và thực hiện việc học hỏi từ một lượng lớn dữ liệu được cung cấp để giải quyết những vấn đề cụ thể tương tự như cách con người học hỏi từ kinh nghiệm

Deep Learning là gì?Khái niệm này được lấy cảm hứng từ chức năng giống với các tế bào não của con người gọi là tế bào thần kinh
Deep Learning là gì?Khái niệm này được lấy cảm hứng từ chức năng giống với các tế bào não của con người gọi là tế bào thần kinh

Thuật toán Deep Learning thực hiện nhiệm vụ nhiều lần, mỗi lần tinh chỉnh nhiệm vụ một chút để cải thiện kết quả. Đơn giản, Deep Learning kết nối giữa các tế bào thần kinh nhân tạo và điều chỉnh chúng theo dữ liệu mẫu. Càng nhiều tế bào thần kinh được thêm vào thì kích thước dữ liệu càng lớn=>Deep Learning sẽ có tính năng học tập ở nhiều cấp độ trừu tượng. Không ai biết những gì xảy ra trong mạng lưới thần kinh nhân tạo nên có thể nói DL là một hộp đen

Ví dụ cụ thể về Deep learning

Để có thể dễ hình dung về Deep learning chúng ta sẽ tham khảo ví dụ sau:

Làm sao để con chúng ta nhận biết hình nào là hình vuông?

– Bắt đầu ta kiểm tra:

  • Bước 1: Có 4 cạnh không?
  • Bước 2: Nếu có 4 cạnh thì 4 cạnh đó có kết nối với nhau không?
  • Bước 3: Nếu 4 cạnh có kết nối với nhau thì 4 cạnh có vuông góc với nhau không?
  • Bước 4: Và nếu có 4 cạnh, có vuông góc với nhau thì kích thước 4 cạnh bằng nhau không?

Nếu 4 yếu tố trên đều đúng thì kết quả nó là hình vuông. Nhìn chung không có gì phức tạp cả chỉ là một hệ thống phân cấp các khái niệm  xác định thành những nhiệm vụ nhỏ đơn giản hơn

Deep Learning cũng hoạt động tương tự như vậy nhưng ở quy mô lớn hơn như việc máy tính nhận diện đồ vật (nhận biết hình ảnh đã cho là hình đồ vật nào bằng cách tạo ra nhiều lớp trong thần kinh nhân tạo (node), một lớp có khả năng xác định một đặc điểm cụ thể đồ vật và cho máy xem hàng triệu bức ảnh (big data) khác nhau và Deep Learning phân tích nhận dạng từng bức ảnh để chỉ ra rằng đây là đồ vật cụ thể nào.

Hi vọng bài viết đã giúp cho các bạn có thêm kiến thức về lĩnh vực này. Cùng chờ đón xem các bài viết kế tiếp chia sẻ về nhiều lĩnh vực khác của Trí tuệ Nhân tạo các bạn nhé.

Bình luận ở “Deep learning là gì?

  1. Pingback: Neural network- mạng lưới thần kinh nhân tạo | Ngành Trí tuệ Nhân tạo (HP)

Đã đóng bình luận